harampádí

19. století Abstraktní Věc Diskuze

Původ nejistý. Uvádíme následujcí teorie.

Uvažujeme o vzniku ze spojení horempádem. Expresivní slova jsou více náchylná ke změnám v hláskosloví, srov. varianty slova harampádí: harampátí, harapátí, hamparátí s variantami výrazu horempádem: harumpátem, horempátem, horumpácem.[1] Dále srov. „všechno zde leží horempátem (na různo)“.[2]

Častá je také úvaha, že toto složené expresivum vychází v první části z citoslovce hara/hala, které je i v halabala, haraburdí. Druhá část je ovšem nejasná.

Mohlo by vás také zajímat: svíce, hrad, klobouk, žaluzie, erteple
  1. JUNGMANN, Josef. Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c3d9c090-8229-11dc-82c3-000d606f5dc6.
  2. KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický 1–7 [online]. [cit. 2020-06-03]. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Josefa Koláře, 1878–1893. Dostupné z: http://kott.ujc.cas.cz/.