rubat

1. polovina 15. století Činnost Diskuze

Ze stč. rubati, psl. rǫbiti, rǫbati 'sekat, roubit, lemovat', ie. *rembh- 'useknout, odseknout'.

Toto slovo má stejný původ s roubit. Jedno se vyvinulo z varianty slovesa rǫbiti a druhé z rǫbati.

Ze stejného ie. kořene *rembh- 'useknout, odseknout' vychází také lit. rum̃bas, rùmbas 'zářez, jizva', rémbėti 'stát se pokrytým jizvami'.

Mohlo by vás také zajímat: topinka, -ismus, virální, konkurence, pilaf