rod

polovina 14. století Živá bytost Skupina Diskuze

Ze stč. rod, psl. *rodъ; stsl. родъ.

V praslovanštině mělo slovo *rodъ nejen význam ‘rod, rodina, příbuzenstvo, pokolení’, nýbrž významy další - primárně ‘narození, zrození’, dále ‘plod, úroda’ a ‘kmen, národ’. Sémantická příbuznost jednotlivých významů je očividná.

Srov. příroda.

Mohlo by vás také zajímat: jehně, liška, svině, hříbě, bahnice