Z lat. ex(s)istere ‘vystoupit, objevit se, vyjít najevo, proměnit se’.

Složeno z lat. předpony ex- ‘vy-’ a lat. sistere ‘zastavit, donutit stát’, z ie. kořene *steh2- ‘stát’.

Mohlo by vás také zajímat: oslice, kůň, krabatý, bahnice, punčocha