Věc

Nalezeno 6 výsledků.

billboard

Z am. angl. billboard 'velká plakátovací reklamní plocha'. Složenina z bill 'oznámení, (veřejná) vyhláška' a board 'tabule'.

cihla

Ze střhn. ziegel, které je přejímkou z lat. tēgula 'taška (na střechu)'. Odvozenina od slovesa tegere 'krýt', jež vychází z ie. kořene *(s)teg- 'krýt'.

harampádí

Původ nejistý. Uvádíme následujcí teorie.

kov

Ze stč. kov. Odvozeno od slova kovat.

vercajk

Z něm. Werkzeug 'nástroj, nářadí, náčiní'; složenina z Werk 'práce' a Zeug 'nářadí, nástroj, materiál'.

vrak

Z něm. Wrack tv. Příbuzné mu je např.:
CZIN.eu