trn

konec 14. století Rostlina Diskuze

Ze stč. trn, psl. *tьrnъ, ie.*(s)tr̻-nó- 'trnité křoví, trn'; stsl. трънъ.

Spojuje se s:

  • sti. tŕ̥ṇa- 'tráva, bylina, stéblo'
  • angl. thorn 'trn'
  • něm. Dorn tv.
  • аd.

Vychází z ie. *tr̻-nó- 'trnité křoví, trn', které je zřejmě odvozeno od kořene *(s)ter- 'tvrdý, tuhý'.

Mohlo by vás také zajímat: plemeno, servus, bob, holka, pentelka