kobyla

konec 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. kobyla, psl. *kobyla, stsl. кобꙑла.

Původ psl. *kobyla není jistý. Spojuje se s:

  • lat. caballus ‘kůň, kobyla’
  • ř. καβάλλης ‘tažný kůň’

Zdroj tohoto pojmenování je ovšem neznámý.

Je také možné, že psl. *koby- vychází ze staršího základu zakončeného na -n, čemuž odpovídá lat. cabō, -ōnis.[1] Takový výklad by potom poskytoval východisko *kobyla < *kobō(n), čímž by došlo ke sblížení s *konь (viz kůň), jehož vývoj byl pravděpodobně *kones < *komnes < *kobnes, což byl genitiv singuláru od *kobō(n). Dále také psl. *komonь z *kobonm̥ (původně akuzativ od téhož).[2]

Srov. kůň, komoň.

Mohlo by vás také zajímat: -ismus, laso, noc, buchta, štrample
  1. Etimologičeskij onlajn-slovar´ russkogo jazyka Maksa Fasmera [online]. [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: https://lexicography.online/etymology/vasmer/
  2. Etimologičeskij slovar´ slavjanskich jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond [online]. [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http://www.proto-slavic.ru/dic-trubachev/index.html