romaneto

19. století Jazykověda Diskuze

Název vymyšlený Janem Nerudou, který by měl hypoteticky vycházet z it. romanetto 'malý román' z romano *'román'. Jde ovšem o nesprávný výklad, jelikož it. romano znamená 'Říman, římský'. Pro termín románit. slovo romanzo; správně by tedy význam 'malý román' mělo slovo romanzetto. Nerudův termín romaneto tedy můžeme klást za vinu nedostatečné znalosti italštiny, nebo vyšel z českého slova román, k němuž připojil italskou deminutivní příponu -etto.

Mohlo by vás také zajímat: vepř, plemeno, krkat, -ismus, host