terorismus

20. století Činnost Diskuze

Z fr. terrorisme 'vláda teroru, hrůzovláda', které je spojením slova terreur 'teror, hrůza, strach' (z lat. terror tv. od slovesa terrēre 'děsit, strašit') a přípony -isme (viz -ismus). Poprvé použito během Velké francouzské revoluce v souvislosti s régime de terreur, tedy vládou teroru (hrůzovládou).

Lat. terror vychází z ie. kořene *trem-, který má souvislost i s č. třást (se).

Mohlo by vás také zajímat: anděl, krabatý, křest, jehně, tabák