Složenina z předpony auto- 'sám' a angl. bus 'autobus', což je zkrácenina z omnibus 'dopravní prostředek pro přepravu mnoha osob', které vychází z lat. omnibus 'všem (dativ plurálu)' z omnis 'všichni', jehož základem je ie. kořen *h1op- 'pracovat, vzít'.

Srov. automobil.

Mohlo by vás také zajímat: cihla, fronta, dub, lečo, kuchyně