Dopravní prostředek

Nalezeny 4 výsledky.

autobus

Složenina z předpony auto- 'sám' a angl. bus 'autobus', což je zkrácenina z omnibus 'dopravní prostředek pro přepravu mnoha osob', které vychází z lat. omnibus 'všem (dativ plurálu)' z omnis 'všichni', jehož základem je ie. kořen *h1op- 'pracovat, vzít'.

automobil

Přejato z fr. automobile tv., což je složenina z ř. αὐτο- 'sám' (viz auto-) a fr. mobile 'pohyblivý', což je pokračováním lat. mobilis tv. Srov. p. kalk samochód tv.

kombajn

Přes r. комбáйн 'kombajn' z angl. combine 'kombinovat'.

mašina

Z něm. Maschine, které je výpůjčkou z fr. machine, což je pokračováním lat. māchina 'stroj'. To vychází z ř. dórského dialektálního μαχανά 'zařízení, stroj, mechanismus'. Původ má v ie. kořeni *megh- 'moci, umět', který se nachází také v č. moci (< psl. *mog-ti).
CZIN.eu