Technologie

Nalezeno 8 výsledků.

autobus

Složenina z předpony auto- 'sám' a angl. bus 'autobus', což je zkrácenina z omnibus 'dopravní prostředek pro přepravu mnoha osob', které vychází z lat. omnibus 'všem (dativ plurálu)' z omnis 'všichni', jehož základem je ie. kořen *h1op- 'pracovat, vzít'.

automobil

Přejato z fr. automobile tv., což je složenina z ř. αὐτο- 'sám' (viz auto-) a fr. mobile 'pohyblivý', což je pokračováním lat. mobilis tv. Srov. p. kalk samochód tv.

kasa

Přes něm. Kasse 'pokladna' z it. cassa 'pokladna', které vychází z lat. capsa 'schránka'.

kazeta (2)

Z angl. cassette (tape) 'schránka s magnetofonovou páskou'. Původ angl. cassette je ve fr. cassette 'šperkovnice, malá schránka', deminutivum od casse 'bedna, schránka', které je pokračováním lat. capsa 'schránka'.

médium

Ve významu 'osoba sloužící jako prostředník ke spojení se záhrobím' z něm. Medium tv.

server

Z angl. server tv., dříve též 'sluha'. Vytvořeno pomocí přípony -er od slovesa serve 'sloužit'.

teflon

Z angl. teflon tv., podle značky společnosti Teflon. Samotný název je zkráceninou z tetra- 'čtyři', flouro- 'fluor' a přípony -on. Jde o počet atomů fluoru v polytetrafluoroethylenu, což je chemický název teflonu.

virus

Evropeismus (fr. virus, angl. virus, něm. Virus tv.) z původního lat. vīrus 'jed, sliz'. Ve významu 'škodlivý počítačový program' poprvé ve světě použito v r. 1972 v angl. knize When HARLIE Was One od Davida Gerrolda.
CZIN.eu