servus

19. století Pozdrav Diskuze

Přejato z bav. servus tv., které vychází z lat. servus 'sluha, služebník, otrok'. V č. existoval podobný ponížený pozdrav, jímž se dávala najevo podřazenost: služebník, služebníček. V dnešní době tato implikace podřízenosti neexistuje, slovo je familierní.

Srov. server.

Mohlo by vás také zajímat: kostel, Londýn, *zblo, jarmark, krabatý