roubit

Ze stč. rúbiti, psl. rǫbiti, rǫbati 'sekat, roubit, lemovat', ie. *rembh- 'useknout, odseknout'.

Toto slovo má stejný původ s rubat. Jedno se vyvinulo z varianty slovesa rǫbiti a druhé z rǫbati. Prvotní význam byl 'sekat', předpokládáme posun 'sekat' → 'stavět z otesaných trámů'[1] → 'stavět ze dřeva'.

Mohlo by vás také zajímat: topit (1), lev, billboard, vestibul, tambur
  1. KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický 1–7 [online]. [cit. 2020-06-05]. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Josefa Koláře, 1878–1893. Dostupné z: http://kott.ujc.cas.cz/.