pentateuch

Z ř. πεντάτευχος, složenina z ř. πέντε 'pět' a τεῦχος 'kniha, svitek, svazek', celé tedy 'pětisvazek'. Obsahuje prvních pět knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronominum. U židů tzv. Tóra.

Mohlo by vás také zajímat: kůň, chopit (se), krk, letos, jehně