kolej (2)

polovina 15. století Místo Diskuze

Ze stč. kolejě 'ubytování vysokoškolských studentů', z lat. collēgium 'sbor'. Odvozeno od slova collēga, které je složeno z lat. předponou con- 's, spolu' od slovesa lēgāre 'vyslat', které je odvozeno od slova lēx (gen. sg. lēgis) 'zákon, ustanovení'. Srov. kolega.

Mohlo by vás také zajímat: armáda, kůzle, kolej (2), kobyla, prdět