kolega

20. století Titul Diskuze

Z lat. collēga 'spolupracovník', které je složeninou z předpony con- 's, spolu' a slovesa lēgāre 'pověřit, vyslat, zvolit'. Srov. kolej (2).

Mohlo by vás také zajímat: servus, pyré, mašinfíra, pršet, topit (1)