Místo

Nalezeno 21 výsledků.

hrad

Ze stč. hrad, psl. *gordъ 'opěvněné místo', ie. *ghordh-o-; stsl. градъ.

hranice

Ze stč. hranicě, psl. *granica; stsl. граница.

jarmark

Z něm. Jahrmarkt tv. Složenina z Jahr 'rok' a Markt 'trh', doslovný překlad je tedy 'výroční trh'.

kolej (2)

Ze stč. kolejě 'ubytování vysokoškolských studentů', z lat. collēgium 'sbor'. Odvozeno od slova collēga, které je složeno z lat. předponou con- 's, spolu' od slovesa lēgāre 'vyslat', které je odvozeno od slova lēx (gen. sg. lēgis) 'zákon, ustanovení'. Srov. kolega.

kostel

Ze stč. kostel, kam se dostalo přes sthn. kastel z lat. castellum 'hrad, pevnost', což je zdrobnělina od caster tv. Vychází z pie. kořene *ḱes- 'rozdělit, sekat'.

kuchyně

Ze stč. kuchyně, přejato ze sthn. kuhhina tv., které bylo vypůjčeno z vlat. cucīna (< lat. coquīna) tv.

loch

Ze stč. loch 'díra, jáma, jeskyně, sklep', přejato ze střhn. loch 'díra, doupě', z ie. *leu̯g- 'ohnout'.

Londýn

Z lat. Londīnium.

měsíc

Ze stč. měsiec, psl. měsęcь, ie. *meh1n-s-(e)n-ko- (*mēns-(e)n-ko-); stsl. мѣсѧць.

mez

Ze stč. mezě, psl. *medja, ie. *medh-ieh2 ‘střední’; stsl. межда.

mrakodrap

Kalk z angl. skyscraper, což je složenina ze sky 'nebe' a scrape 'škrábat, drápat'.

ostrov

Ze stč. ostrov, psl. *ostovъ, ie. *sreu̯- 'téct'; stsl. островъ.

pasťák

Podle polepšovny, která sídlila v Praze v domě U Dobrého pastýře.

pošta

Z něm. Post, které bylo přejato z it. posta tv., to pochází z lat. posita 'položená, zřízená (stanice)' (trpný rod od pōnere 'klást, umístit').

poušť

Ze stč. púščě (později púšč), psl. *pustja (< *pustъ 'pustý'); stsl. поустꙑни.

sprcha

Odvozeno předponou s- 'shora dolů' od pršet.

stát (1)

Z lat. status.

strouha

Ze stč. strúha, psl. *struga, ie. *sreu̯- 'téct'; stsl. струга.

vestibul

Z lat. vestibulum 'předdomí, předsíň', jehož další rozbor je nejasný.

zahrada

Ze stč. zahrada.

zverimex

Toto zkratkové slovo vzniklo ze spojení 'zvěř, import, export'.
CZIN.eu