kmotra

60. léta 14. století Živá bytost Titul Náboženství Diskuze

Ze stč. kmotra, psl. *kъmotra; stsl. къмотра. Z lat. commāter, složenina z com- 's, spolu' a māter 'matka' (viz matka), dohromady tedy 'spolumatka'.

Mohlo by vás také zajímat: automobil, zdraví, autobus, čest, rýže