matka

60. léta 14. století Živá bytost Titul Diskuze

Ze stč. matka, což je odvozenina od stč. máti, psl. *mati, ie. *meh2-tēr (*mātēr); stsl. мати.

Původní psl. tvar *mati (gen. *matere) původně patřil k r-kmenům feminin. Podle slov v příbuzných slovanských jazycích je matkastč. (ne již psl.) inovací, která vznikla připojením deminutivní přípony -ka k původnímu máti (a nálezitým kráceném samohlásky v kořeni).

Ie. *meh2-tēr bylo vytvořeno připojením přípony *-tēr (která se nachází i v *ph2-tēr 'otec', *dhugh2-tēr 'dcera' a *bhreh2-tēr 'bratr') od *ma, což je výraz lalický (viz máma) - byl tedy přidán význam k dětskému žvatlání a připojena k němu náležitá přípona, která je použita i pro nejbližší rodinné příslušníky.

Příbuzné mu je bezesporu:

  • něm. Mutter
  • angl. mother
  • lat. māter
  • sti. mātár-
  • arm. mayr
  • ř. μήτηρ
  • lot. māte
  • ad., vše 'matka'

Srov. máma.

Mohlo by vás také zajímat: autobus, kvazi-, kobyla, div, flaška