grcat

21. století Činnost Diskuze

Expresivní výpůjčka ze slk. grcať 'zvracet' (vedle č. nář. hrcat 'silně kašlat'), které je expresivní obměnou (kr- > gr-) psl. *kъrkati. Souvisí s krkat. Onomatopického původu.

Mohlo by vás také zajímat: onager, Hana, třást (se), zverimex, nad, nad-