archaismus

19. století Jazykověda Diskuze

Přes něm. Archaismus a střlat. archaismus, z řec. ἀρχαϊσμός 'zastaralý'.

Odvozeno od ἀρχαΐζω 'zastarávat', od ἀρχαῖος 'starý, dávný', od ἀρχή 'začátek, původ', které je odvozeninou od slovesa ἄρχω 'být původcem, vládnout'.

Mohlo by vás také zajímat: krahujec, vestibul, fronta, večer, hlahol