Jazykověda

Nalezeny 4 výsledky.

archaismus

Přes něm. Archaismus a střlat. archaismus, z řec. ἀρχαϊσμός 'zastaralý'.

etymologie

Přes lat. etymologia z ř. ἐτυμολογία.

romaneto

Název vymyšlený Janem Nerudou, který by měl hypoteticky vycházet z it. romanetto 'malý román' z romano *'román'. Jde ovšem o nesprávný výklad, jelikož it. romano znamená 'Říman, římský'. Pro termín románit. slovo romanzo; správně by tedy význam 'malý román' mělo slovo romanzetto. Nerudův termín romaneto tedy můžeme klást za vinu nedostatečné znalosti italštiny, nebo vyšel z českého slova román, k němuž připojil italskou deminutivní příponu -etto.

slovo

Ze stč. slovopsl. *slovoie. *ḱleu̯- 'slyšet'; stsl. слово (původně s-kmen, gen. sg. словесе).
CZIN.eu