loch

15. století Místo Lidský výtvor Diskuze

Ze stč. loch 'díra, jáma, jeskyně, sklep', přejato ze střhn. loch 'díra, doupě', z ie. *leu̯g- 'ohnout'.

Sémantický vývoj 'díra, jáma, sklep' → 'vězení' je dán způsobem středověkého věznění zločinců: vězení se vyskytovala buď ve sklepech, nebo za velké prohřešky byli vězni házeni do jámy (hladomorny), kde bylo často kamení a kde umírali dlouhou dobu na zranění a bez jídla či pití. Příbuzné něm. výrazu je angl. lock 'zámek'. 

Mohlo by vás také zajímat: sobota, třást (se), pinktlich, moruše, likvidita