tendence

19. století Abstraktní Diskuze
Přes něm. Tendenz z fr. tendance tv. (v něm. ovšem i pod vlivem střlat. tendentia), které je odvozeno od slovesa tendre 'utahovat, napínat, směřovat' z lat tendere tv. Vychází z ie. kořene *ten- 'natáhnout, rozšířit'.Mohlo by vás také zajímat: kérka, lid, jarmark, vercajk, rádlo