svoboda

konec 14. století Filosofie Diskuze

Z psl. *svoboda, stč. svoboda, ie. *su̯o-bho-; stsl. свобода.

Původní ie. *su̯o-bho- (z ie. kořene *su̯o- ‘svůj’) pravděpodobně označoval 'svobodnou/volnou skupinu lidí'.

Příbuzné s lot. svabads ‘volný, svobodný.

Mohlo by vás také zajímat: kosmetika, pseudonym, teplý, pyré, duben