duch

60. léta 14. století Abstraktní Náboženství Diskuze

Ze stč. duch 'dech, vítr, duch', psl. duchъ 'dech', ie. *dhous-ó-; stsl. доухъ.

Bývá spojováno s:

  • lit. daũsos 'vzduch'
  • gót. dius 'zvíře'
  • něm. Tier tv.

Vše vychází z ie. kořene *dhe- 'vanout, dýchat', ovšem balto-slovanská varianta má v kořeni o-ový stupeň ablautu, kořen měl tedy formu *dhou-[1].

Srov. duše, dýchat.

Mohlo by vás také zajímat: pustý, bob, hergot, měch, ráno
  1. Pravidlo RUKI: http://ceso.cz/vyklad/Pravidlo RUKI