cena

začátek 15. století Abstraktní Diskuze

Ze stč. cěna, psl.*cěna, ie. *ko-neh2 (*ko-nā) 'pokuta za zabití, náhrada, trest'; stsl. цѣна.

Nejblíže má toto pojmenování k lit. káina 'cena, hodnota', ř. ποινή 'výkupné, trest' a av. kaēnā tv.

Významový posun ve sl. jazycích je 'pokuta za zabití, náhrada, trest' → 'hodnota vůbec'.

Ie. *ku̯o-neh2 je derivátem od kořene *ke- 'dbát o něco, trestat, mstít'.

Náslovné c ve slovanských jazycích je vlivem 2. palatalizace velár[1], která nastala po monoftongizaci diftongů[2] (průběh změny tedy nejspíše kona > kěna > cěna > cena).

Mohlo by vás také zajímat: med, erb, vůči, mazec, nádoba
  1. Palatalizace velár: http://ceso.cz/vyklad/Palatalizace velár
  2. Monoftongizace diftongů: http://ceso.cz/vyklad/Monoftongizace diftongů