Zánik souhlásek v praslovanštině

Vlivem zákona otevřených slabik[1] zanikly všechny původní ie. konsonanty na konci slov.

  • psl. *vьlkъ 'vlk' x lit. vilkas, lat. lupus tv.

Zanikly také ražené souhlásky (p, t, k, b, d, g) před souhláskami jinými, např.:

  • psl. *sъnъ[2] 'spánek' < *sъpnъ (> č. sen) x psl. *sъpati 'spát', ř. ὕπνος 'spánek'

Také zaniklo v před b, např:

psl. *valiti x psl. *obaliti (< *obvaliti)


  1. Zákon otevřených slabik: http://ceso.cz/vyklad/Zákon otevřených slabik
  2. Zánik a vokalizace jerů: http://ceso.cz/vyklad/Zánik a vokalizace jerů