Zákon otevřených slabik

V praslovanštině fungoval tzv. zákon otevřených slabik neboli tendence k progresivní sonoritě slabik. Každá slabika směla končit pouze na samohlásku. Vlivem tohoto zákona došlo k razantním změnám fonologického, morfologického systému praslovanštiny a změnám slov zděděných z indoevropského prajazyka. Byly to (po rozkliknutí se dostanete na jednotlivá vysvětlení):

  1. Zánik souhlásek
  2. Vznik nosovek
  3. Monoftongizace diftongů
  4. Metateze likvid