Pravidlo RUKI

Původní ie. /s/ se v některých jazycích změnilo na /š/, ve slovanských dále na /ch/, v pozici po hláskách *r, *u, *k, *i.

Například:

  • koncovka lokativu pluráluvéd. sūnu-ṣu 'mezi syny' x slov. *synъ-chъ (č. synech)
  • ie. *u̯ers- x slov. *vьrchъ (č. vrch)