Pračeská kontrakce

Pračeská kontrakce (neboli stahování) je jev, který byl dovršen do konce 10. století. Hláskové skupiny V+j+V (V = vokáů = samohláska) při dostatečné artikulační blízkosti byly zjednodušeny na jedinou, dlouženou samohlásku (výsledný vokál byl určován druhou samohláskou v pořadí).

Ke kontrakci nedochází pouze v češtině, ale ve všech slovanských jazycích. Na západoslovanském území je kontrakce nejčastější, čím dále na východ, tím méně ke stahování dochází (nejméně v ruštině).

  • psl. *dobroje > č. dobré x r. доброе
  • psl. *znaješi > č. znáš x r. знáешь

  1. Více viz: https://www.czechency.org/slovnik/PRAČEŠTINA#kontrakce