Metateze likvid

Metatezí likvid se rozumí přesmyk samohlásek s následující likvidou (r, l) za určitých podmínek.

 1. na začátku slova v pozici orT/olT (T zde označuje jakoukoliv souhlásku)
  • v jsl. jazycích došlo ke změně orT/olT > rāT/lāT bez ohledu na intonaci
   • psl. *orvьnъ > sln. raven
   • psl. *olkomъ > sln. lakom
  • v ssl. jazycích pod původní akutovou intonací orT/olT > rāT/lāT, pod intonací cirkumflexovou orT/olT > roT/loT
   • psl. *orvьnъ > č. rovný, r. ро́вный
   • psl. *olkomъ > č. lakomý, r. ла́комый
 2. uvnitř slova v pozici TorT/TolT a TerT/TelT dochází
  • v jsl. a č.-slk. areálu k metatezi a dloužení
   • psl. *gordъ > č. a slk. hrad, b. град
   • psl. *melko > č. mléko, b. мляко (obojí < *mlěko)
  • v zsl. (kromě č.-slk. areálu) k metatezi bez dloužení
   • psl. *gordъ > p. gród (ó v p. označuje u)
   • psl. *melko > p. mleko
  • ve vsl. k tzv. plnohlasí
   • psl. *gordъ > r. гóрод
   • psl. *melko > r. молокó

 1. Radoslav Večerka (2017): NÁŘEČNÍ ŠTĚPENÍ PRASLOVANŠTINY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/NÁŘEČNÍ ŠTĚPENÍ PRASLOVANŠTINY [cit. 27. 8. 2020]
 2. Více viz ibid.