Hláskový vývoj češtiny

Hlásková změna
Datace
Příklad
pračeská kontrakce[1]
10. století
dobraja > dobrá
denazalizace
konec 10. století
čęsto > čästo
zánik a vokalizace jerů[2]
konec 10. století
sъnъ > sen
g > γ
přelom 12. a 13. století
noga > noγa
γ > h
13. století
noγa > noha
'a (> 'ä) > ě13. stoletíduš'a (> duš'ä) > dušě
r' > ř (asibilace)
13. století
mor'ě > mořě
protetické v-
14. století
okno > vokno
ó > uo (ô)
14. století
dóm > duom
'u (> 'ü) > 'i
14. století
ľud > lid
ě > e
3. čtvrtina 14. století
mořě > moře
ý > ej
konec 14. století
dobrý > dobrej
ú > ou
konec 14. století
múka > mouka
ie > í
15. století
čieše > číše
uo (ô) > ů
15. století
duom > dům
é > í
15.-16. století
mléko > mlíko

heterosylabické aj > ej

15.-16. století
vajce (vaj-ce) > vejce (ale va-jec)


  1. Pračeská kontrakce: http://ceso.cz/vyklad/Pračeská kontrakce
  2. Zánik a vokalizace jerů: http://ceso.cz/vyklad/Zánik a vokalizace jerů