Jméno

Nalezeno 9 výsledků.

Ábel

Starozákonní mužské jméno syna prvních lidí, Adama a Evy. Z lat. Abel, které je výpůjčkou z ř. Ἅβελ, původně z hebr. heḇel 'závan, dech, nicota, absurdita'.

Adam

Biblické jméno prvního člověka. Z hebr. ádám 'člověk', příbuzné s hebr. adámá 'země, půda'. 

alfabeta

Z pojmenování prvních dvou písmen řecké abecedy: ἄλφα a βῆτα.

Anna

Z hebr. channá(h) 'milost'. Srov. Hana, JanIvan.

Barbora

Z ř. βάρβαρος 'cizinec (ne Řek)'. Původní je varianta Barbara, srov. např. něm., angl. Barbara a r. Bарварa.

Hana

Varianta jména Anna 'milostivá', které je bližší původní hebr. podobě Channá(h). Srov. Jan, Ivan.

Ivan

Z r. Иван, východoslovanská varianta č. Jan, přejato již v dávné době, jak ukazuje např. místní název Ivanovice, Ivančice. Více viz Jan.

Jan

Česká varianta různých evropských jmen vycházejících z bible.

Ludmila

Složenina ze slov lid a milý. Současná hlásková podoba je Lidmila, ačkoliv není tak častá jako Ludmila.
CZIN.eu