Jídlo

Nalezeno 29 výsledků.

avokádo

Ze šp. avocado, které bylo lidovou etymologií přiblíženo ke slovo abogado 'právník' - dřívější forma slova avocado zněla aguacate, které bylo převzalo z azt. āhuacātl 'avokádo'.

bob

Ze stč. bob, psl. *bobъ, ie. *bhabh- tv.; stsl. бобъ.

bobule

Pravděpodobně jde o výpůjčku ze slk. bobuľa tv. během národního obrození. Odvozenina od bob s významem 'něco tvarem podobného bobu'.

buchta

Odvozeno od slovesa bouchat.

chléb

Ze stč. chléb, psl. chlěbъ, z gót. hlaifs 'chléb', které vychází z germ. hlaiba-. Změna f > b není neobvyklá, srov. něm. Farbe > č. barva. Tato záměna je umocněna tím, že gót. slovo obsahuje v nepřímých pádech místo -f- retnici -b-.

čokoláda

Z it. cioccolata, ze šp. chocolate, kam se dostalo nejspíše z azt. chocolatl, složeniny z chocola 'kakao' a ātl 'voda'. Původně se jednalo o nápoj, který byl vyráběn z kakaových bobů. Ovšem údajně se toto slovo v azt. textech obejvuje až v polovině 18. století.

erteple

Z něm. Erdäpfel 'brambory', složenina z Erde 'země' a Äpfel 'jablka'. Kalk z fr. pommes de térre tv., kde pommes 'jablka' a térre 'země'.

gábl

Z něm. Gabelfrühstück, tedy doslova 'snídaně na vidličku', protože jde o druhou snídani, která se jí vidličkou (např. uzeniny, sýry). Složenina z Gabel 'vidlička' a Frühstück 'snídaně'. Kalk z fr. déjeuner à la fourchette tv.

guacamole

Ze šp. guacamole, které je přejímkou z azt. āhuacamōlli, což je složenina z āhuacatl 'avokádo' a mōlli 'omáčka'.

jablko

Ze stč. jablko, psl. *ablъko 'jablko', z ie. h2ebol- (*abol-) tv.

jídlo

Ze stč. jiedlo.

jitrnice

Ze stč. jietrnicě.

keks

Z angl. cakes, což je pl. od cake 'dort, zákusek'. Vychází patrně z ie. kořene *gog- 'kulatý objekt'. Příbuzné s německým Kuchen 'koláč, zákusek'.

koření

Ze stč. kořenie, psl. *korenьje tv.

kuře

Ze stč. kuřě, psl. *kurę.

lečo

Z maď. lecsó tv.

malina

Ze stč. malina, psl. *malina, ie. melh2- 'tmavý, černý'.

máslo

Ze stč. máslo, psl. *maslo; stsl. масло.

med

Ze stč. med 'med, medovina, nápoj slazený medem', psl. *medъ 'med, medovina', ie. *medhu- 'med/medovina (?)'; stsl. медъ.

moruše

Z lat. mōrus 'morušovník' od mōrum 'moruše, ostružina' z ř. μόρον tv.

nudle

Z něm. Nudel tv. Německé pojmenování je nejisté, možný je vznik z Knödel 'knedlík'. Více viz zdroje .

pilaf

Z tur. pilav 'dušené skopové s rýží', z per. pilaw.

popkorn

Z angl. popcorn 'pražená kukuřice'. Složenina ze slov pop 'praskat, pukat' a corn 'kukuřice', tedy 'pukající kukuřice'.

pyré

Z fr. purée, odvozeno od stfr. slovesa purer 'vylisovat dužinu', které vychází z lat. pūrus 'čistý'.

rajče

Lidové zkrácení z rajské jablko, to je potom kalk něm. Paradiesapfel.

rýže

Ze stč. rýžě, což je výpůčka ze střhn. rīs, které pochází ze střlat. risus (rom. riso), to dále z lat. oryza a ř. ὄρυζα, jež je dále z některého východního jazyka (srov. sti. vrīhī-, afg. vrižē), vše ve významu 'rýže'.

toast

Z angl. toast tv., které je odvozeno od slovesa to toast 'opéct', které je výpůjčkou ze stfr. toster 'péct, opéct', jež vychází z lat. torrēre tv.

topinka

Ze stč. topenicě.

zrno

Ze stč. zrno, psl. *zьrno 'zrno', z ie. *ǵr̥h₂-n- tv., od ie. kořene *ǵerh₂- 'stárnout, dospět'; stsl. зрьно.
CZIN.eu