Vlastnost

Nalezeno 9 výsledků.

krabatý

Ze stč. krabatý, psl. *korbiti 'ohýbat'; ie. *(s)kerbh- 'ohýbat'.

měkký

Ze stč. měkký, psl. *mękъkъ, ie. *menk- 'mačkat, hníst'; stsl. мѧкъкъ.

milý

Ze stč. milý, psl. *milъ, ie. *mei̯h1- 'milý, příjemný, (o člověku) drahý'; stsl. милъ.

pinktlich

Z něm. pünktlich 'puntičkářský', odvozeno příponou -lich od substantiva Punkt 'tečka, puntík', které je výpůjčkou z lat. pūnctus 'píchnutí'. Viz také puntičkářský.

puntičkářský

Kalk z něm. pünktlich tv. Více k němu viz pinktlich.

škodolibost

Kalk z něm. Schadenfroh 'škodolibost, radost z cizího neštěstí', Schadenfreude 'škodolibost'.

teplý

Ze stč. teplý, psl. *teplъ, ie. *tep- 'být teplý'; stsl. теплъ, топлъ.

zdravý

Ze stč. zdravý, psl. *sъdorvъ, ie. *h1su-doru̯- 'z dobrého dřeva'; stsl. съдравъ.

živý

Ze stč. živý, psl. živъ, ie. *gih3--ó-; stsl. живъ.
CZIN.eu