Móda

Nalezeno 10 výsledků.

cop

Z něm. Zopf tv.

cylindr

Slovo všeevropské (europeismus). Do č. se dostalo přes něm. Zylinder 'válec, vysoký klobouk, kryt lampy', které bylo vypůjčeno z lat. cylindrus 'válec', jež pochází z ř. κύλινδρος tv. Odvozeno od slovesa κῠλίνδω 'válet se, valit se'. Často spojováno s ie. kořenem *(s)kel- 'ohnout', ovšem ne přesvědčivě.

kapsa

Z lat. capsa 'schránka, pouzdro'; odvozeno od slovesa capere 'brát, chytit', které vychází z ie. kořene *keh2p- (*kāp-) 'brát, držet'. Stejný kořen nalezneme i v českém chopit (se).

kecky

Podle názvu am. firmy Keds. Boty této společnosti se na naše území dostaly za 2. světové války spolu s humanitární pomocí, kterou shazovala americká letadla.

kérka

Z arg./věz./svět. kérka/kchérka 'tetování, které je výpůjčkou z rom. kerel 'dělat'. Vychází z ie. *ker- 'dělat', který je obsažen i v č. čarovat.

kimono

Přejato z jap. kimono 'oblečení'. Složenina ze slov kiru 'obléct' a mono 'věc', doslova 'věc, která se obléká'.

klobouk

Ze stč. klobúk, psl. *klobukъ; stsl. клобoукъ 'pokrývka hlavy'.

kosmetika

Z fr. cosmétique (nejspíše přes něm. Kosmetik) tv., které pochází z ř. κοσμητικὴ (τεχνέ) '(umění) zdobení', odvozeniny od slovesa κοσμέω 'uspořádávám, dělám hezkým'.

punčocha

Ze střhn. buntschuoch 'druh selské šněrovací boty' (dnes Bundschuh), které vzniklo spojením slovesa binden 'vázat' a schuoch 'bota'. V češtině došlo k přesunu významu na 'pletenou pokrývku nohy'.

škrpál

Výpůjčka z it. scarpa 'střevíc'.
CZIN.eu