Lékařství

Nalezeno 11 výsledků.

covid

Z angl. covid, což je zkratkové slovo z coronavirus disease 'koronavirové onemocnění'. Viz koróna, virus.

játra

Ze stč. játry, psl. *ętro, ie. h1entro- 'vnitřek, vnitřní'.

kadáver

Pravděpodobně přes něm. Kadaver z lat. cadāver 'mrtvé tělo', které je odvozeno od slovesa cadēre 'padat; euf. umírat' z původního ie. kořene *ḱh2d- 'padat'.

kůže

Ze stč. kóžě, psl. *koža (původně adjektivum *koz-ja 'kozí'); stsl. кожа.

nos

Ze stč. nos, psl. *nosъ, ie. *nh2-és- (*n-as-) tv.; stsl. носъ.

oko

Ze stč. oko, psl. *oko (gen. sg. *očese), ie. *h3ek- (*ok-); stsl. око.

srdce

Ze stč. srdce, psl. *sьrdьce 'srdce', z ie. *ḱr̥d- 'srdce'; stsl. срьдьце.

virus

Evropeismus (fr. virus, angl. virus, něm. Virus tv.) z původního lat. vīrus 'jed, sliz'. Ve významu 'škodlivý počítačový program' poprvé ve světě použito v r. 1972 v angl. knize When HARLIE Was One od Davida Gerrolda.

vlas

Ze stč. vlas, psl. *volsъ, ie. *u̯ol-ḱo- (< *u̯el- ‘chlup, vlna’); stsl. власъ.

zdraví

Z stč. sdravie/zdravie, psl. *sъdorvьje, ie. *h1su-doru̯- 'z dobrého dřeva'; stsl. съдравиѥ.

zub

Ze stč. zub, psl. zǫbъ, ie. *ǵombʰ-o- 'zub'; stsl. зѫбъ.
CZIN.eu