Skupina

Nalezeno 7 výsledků.

armáda

Ze šp. armada 'flotila, námořní vosjko', které pochází z lat. armāta 'ozbrojená, ve zbroji (o skupině lidí)'.

brigáda

Ve významu 'vojenský útvar' bylo vypůjčeno přes něm. Brigade tv., které je z fr. brigade, a to z it. brigata 'bojová skupina' (z briga 'potíž, roztržka, hádka'). Italské briga pravděpodobně pochází z keltštiny, srov. stir. bríg 'síla, moc'.

fronta

Z něm. Front, přejato z některého románského jazyka (fr. front, it. fronte 'válečná fronta'), které pochází z lat. frōntem (což je gen. sg. od frōns) 'čelo (průčelí), přední strana'.

lid

Ze stč. ľud, psl. *ľudъ, ie. h1leu̯dh- tv.; stsl. людиѥ.

plemeno

Ze stč. plémě (gen. plemene), psl. plemę, ie. *pled-men-; stsl. племѧ.

rod

Ze stč. rod, psl. *rodъ; stsl. родъ.

rodina

Odvozeno příponou -ina od rod.
CZIN.eu