Filosofie

Nalezeno 7 výsledků.

animismus

Z něm. Animismus. Vytvořeno z lat. anima ‘duše, život’ a přípony -ismus.

ateismus

Složenina z záporné ř. předpony a-, ř. θεός ‘bůh’ a přípony -ismus.

autokracie

Pravděpodobně přes něm. Autokracie z ř. αὐτοκρατία, které je složeninou z předpony αὐτο- 'sám' (viz auto-) a přípony -ία (viz -ie) ke slovu κράτος 'síla, moc'.

religionistika

Z lat. religiō ‘náboženství’ a přípony -istika.

stát (1)

Z lat. status.

svoboda

Z psl. *svoboda, stč. svoboda, ie. *su̯o-bho-; stsl. свобода.

zákon

Ze stč. zákon, psl. *zakonъ; stsl. законъ.
CZIN.eu