Umění/architektura

Nalezeno 8 výsledků.

jazz

Z angl. jazz tv. Nejasného původu. Nejpravděpodobněji vychází z dnes zaniklého angl. jasm 'energie, svižnost'.

komedie

Přes lat. cōmoedia  z ř. κωμῳδία tv. Složenina z κῶμος 'slavnost, hýření, ' a ᾠδή 'píseň', či ἀοιδός 'zpěvák, bard'.

styl

Z lat. stilus ‘psaní, sloh, bodátko, rydlo’.

tambur

Přes něm. Tambour ‘buben’ a fran. tambour ‘buben’, které pochází z arab. طُنْبُور (ṭunbūr) ‘buben’. Do něm. a fran. výraz doputoval pravděpodobně ještě přes port. tambor ‘buben (v hudbě i jinde)’.

vana

Ze stč. vanna/vana. To přes sthn. wanna či střhn. wanne ‘opálka, ošatka’ z původem lat. vannus ‘opálka, ošatka’.

vestibul

Z lat. vestibulum 'předdomí, předsíň', jehož další rozbor je nejasný.

žaluzie

Z fr. jalousie, které je výpůjčkou z it. gelosia 'závist, žárlivost'.

židle

Ze stč. židle, přejato ze střhn. sidel(e), které je výpujčkou z lat. sedīle 'lavice, sedadlo, sedátko', odvozeného od slovesa sedēre 'sedět'.
CZIN.eu