Afix

Nalezeno 10 výsledků.

-ice

Ze stč. -icě, psl. *-ica; stsl. -ица.

-ie

Z ř. -ία a lat. -ia. Přípona, jejíž pomocí se tvoří abstraktní substantiva od adjektiv.

-ismus

Z lat. -ismus, které je původem z ř. -ισμός. Jde o sufix, jímž se tvoří abstraktní substantiva.

-istika

Přípona odvozená buď z fr. -istique, popř. přímo z lat. -isticus, to z ř. -ιστικός (to je složenina z -ιστής a -ικός).

auto-

Z ř. αὐτός 'sám, svůj'. Tvoří první části složenin, např. automobil, autokracie 'samovláda', autobiografie ad.

kvazi-

Z lat. quasi 'jakoby, jako', což je složenina z quam 'jak(o)' a sī 'kdyby, jestliže'.

na, na-

Ze stč. na, psl. *na, pie. *h2enō- tv.; stsl. на.

nad, nad-

Ze stč. nad, psl. *nadъ tv., pie. *h2nō-dhh1-; stsl. надъ.

po, po-

Ze stč. po, psl. *po tv., ie. *h2po- 'z povrchu, pryč'; stsl. по.

pod, pod-

Ze stč. nadpsl. *podъ tv., pie. *h2po-dhh1-stsl. подъ.
CZIN.eu