zrno

60. léta 14. století Rostlina Jídlo Diskuze

Ze stč. zrno, psl. *zьrno 'zrno', z ie. *ǵr̥h₂-n- tv., od ie. kořene *ǵerh₂- 'stárnout, dospět'; stsl. зрьно.

Příbuzné s:

  • gót. kaúrns tv.,
  • něm. Korn tv.,
  • angl. corn tv.,
  • lat. grānum tv.,
  • lit. žìrnis 'hrách',
  • sti. jīrṇá 'vyžilý, starý'
  • ad.
Mohlo by vás také zajímat: romaneto, pasťák, -ie, medvěd, kobyla