zdraví

polovina 14. století Lékařství Abstraktní Diskuze

Z stč. sdravie/zdravie, psl. *sъdorvьje, ie. *h1su-doru̯- 'z dobrého dřeva'; stsl. съдравиѥ.

Pravděpodobně se jedná o složeninu z ie. *h1su- ‘dobrý’ a ie. *doru̯- ‘strom, dřevo’. Posun významu by tedy byl asi ‘z dobrého dřeva’ → 'odolný' → 'zdravý'.

Srov. zdravýie. elementu *h1su- 'dobrý' srov. zboží.

Mohlo by vás také zajímat: rýžovar, barbar, rod, vlk, erteple