zboží

1. polovina 14. století Abstraktní Diskuze

Ze stč. sbožie, psl. *sъbožьje 'bohatství, dostatek, štěstí', ie. *h1su- 'dobrý' a *bheh2g- 'rozdělit'.

Pravděpodobně jde o starou ie. složeninu z kořenů *h1su- 'dobrý' a *bheh2g- 'rozdělit', paralelu ovšem nalézáme pouze ve sti. subhága- 'šťastný'.

K ie. elementu *h1su- 'dobrý' srov. zdraví.

Mohlo by vás také zajímat: duše, ráno, letora, pyré, azbuka