zítra

1360/1380 Diskuze

Ze stč. zjutra, zjitra, později také zítra. Vzniklo ze spojení z jitra 'z rána'.

Podobně je utvořeno také něm. Morgen 'ráno' a morgen 'zítra'.

Srov. také včera.

Mohlo by vás také zajímat: hlahol, cíl, svítit, mrakodrap, Ludmila