vzor

19. století Diskuze

Přejato na počátku 19. století z p. wzór 'vzor'.

Bylo přejato z polštiny během národního obrození. V polštině se vyskytuje již v 16. století.

Vzniklo spojením předpony *v- 'do, dovnitř' a kořene *zor- (který nalézáme např. i ve slovech zřít, zrak), význam je tedy 'to, na co se vzírá, k čemu se přizírá'.

Mohlo by vás také zajímat: auto-, sajrajt, toast, komedie, kozel