vzduch

Slovo bylo přejato z r. вóздух 'vzduch' Josefem Jungmannem při překladu Ztraceného ráje od Johna Miltona. Slovo se do překladu hodilo vzhledem ke své krátkosti (jednoslabičné slovo bylo vhodné kvůli rytmice textu).

Viz „U té divné propasti, té dělohy / přírody a snad i hrobu jejího, / kde ni zem, ni mok, ni vzduch, ni oheň jest [...].“ [1, str. 69]

Po použití se slovo vzduch velmi rychle uchytilo a vytlačilo původní pojmenování, tedy povětří, které v současné češtině změnilo význam. V původním významu ho můžeme použít ve spojení vyhodit do povětří 'nechat vybuchnout' = vyhodit do vzduchu.

Slovo vzduch je složeno z předpony *vz- 'vzhůru' a *duch 'nehmotná podstata člověka'.

Srov. duch, dýchat, duše.

Mohlo by vás také zajímat: -istika, zdraví, děva, cop, svině
  1. JUNGMANN, Josef et al. Překlady, I: Jana Miltona Ztracený ráj. Praha: SNKLHU, 1958. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:d7ae1670-9cf1-11e5-ada6-005056827e51