vlk

3. třetina 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. vlk, psl. *vьlkъ, ie. *u̯l̥k-o-; stsl. влъкъ.

Jeho praslovanská podoba se rekonstruuje jako *vьlkъ. Původem je z praslovanštiny, která ho zdědila z indoevropštiny, v níž mělo podobu *u̯l̥k-o- ‘vlk’. Z tohoto základu vychází mnohá další slova v jiných jazycích, např.:

  • lot. vilks
  • angl. wolf, něm. Wolf,
  • sti. vŕ̥ka-
  • atd., vše stejného významu

Z příbuzných východisek vzniklo:

  • lat. lupus
  • ř. λύκος, obojí také ‘vlk’.
Mohlo by vás také zajímat: autokracie, rod, dub, kořen, kadáver